Βράβευση για τα 35 χρόνια αντιπροσώπευσης Schaumann, Βιέννη, Μάρτιος 2009

Μεταξύ 30 αντιπροσώπων ο Γιάννης Λεωτσάκος , ως εκπρόσωπος της Λεωτσάκος Ι.Κ.Ε. βραβεύτηκε από τον πρόεδρο του ομίλου Schaumann κύριο Buchleitner και τον διευθυντή εξαγωγών Dr. Hammerer για τα 35 χρόνια άριστης αντιπροσώπευσης (1974- 2009) της Schaumann στην Ελληνική Αγορά.  

Περισσότερα