Φιλοσοφία

Βασικές αρχές της φιλοσοφίας της  ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Ι.Κ.Ε.

 • Ποιότητα & αξιοπιστία.
 • Υπεροχή & καινοτομία.
 • Ποιότητα πριν και μετά την πώληση, με την υποστήριξη γεωπόνων επιστημόνων.
 • Μακροχρόνιες συνεργασίες, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και σταθερότητας με πελάτες και προμηθευτές .
 • Παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης.
 • Προσωπική επαφή με τους συνεργάτες μας και άμεση εξυπηρέτηση τους.
 • Προτεραιότητα οι ανάγκες και επιθυμίες των πελατών μας.
 • Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας αποτελεί προτεραιότητα και πάγια επένδυση.
 • Συνεχής μόρφωση και εκπαίδευση πελατών και συνεργατών.
 • Δημιουργία ανταποδοτικού, υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους.
 • Διατήρηση Οικογενειακής Μορφής Επιχείρησης.