Ιδρυτής

 

Γεώργιος Λ. Λεωτσάκος (1939 – 2001)

Ένας άνθρωπος οραματιστής, με ενέργεια και εργατικότητα, δημιούργησε τη βάση για την επιτυχία της εταιρείας πριν από 49 χρόνια. Η ίδρυση της εταιρείας και υλοποίηση της ιδέας πραγματοποιήθηκε το 1970.

Η έμπνευση

Ο Γεώργιος Λεωτσάκος οραματίστηκε μια επιχείρηση η οποία θα ασχολείται με την εισαγωγή και εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων και  κτηνιατρικών φαρμάκων και σε συνεργασία με σοβαρούς και ταυτόχρονα επιτυχημένους οίκους του εξωτερικού, με αξιόπιστα προϊόντα, υπηρεσίες και σεβασμό στους συνεργάτες , θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα πολύ καλό όνομα, συνώνυμο της ποιότητας στην Ελληνική αγορά.