Παραγωγικά Ζώα

Επιστημονική Υποστήριξη

  • Πλήρη προγράμματα διατροφής από έμπειρους γεωπόνους-διαιτολόγους ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε μονάδα.

  • Πρόγραμμα Σιτηρεσίων-Διατροφής αγροτικών ζώων της Schaumann
  • Ανάλυση των διαθέσιμων πρώτων υλών της μονάδας με στόχο την επίτευξη του μέγιστου της απόδοσης των ζώων με τις υπάρχουσες πρώτες ύλες.
  • Γενικότερες συμβουλές ως προς τον σχεδιασμό κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
  • Βιολογικά Προϊόντα-Ισορροπιστές και Πιστοποιημένα Προγράμματα Διατροφής, ειδικά για οικολογική και βιολογική χοιροτροφία-κτηνοτροφία-πτηνοτροφία.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

  • Διαλέξεις από επιστήμονες-διδάκτορες της Schaumann και πανεπιστημιακούς φορείς που οργανώνονται σε συνεργασία με τους τοπικούς αντιπροσώπους μας για την ενημέρωση των παραγωγών της περιοχής.

«Ημερίδα για χοιροτροφία – Συγκέντρωση Χοιροτρόφων Καλαμπάκα»

 

«Επιμόρφωση Επιστημόνων – Συνεργατών»

  • Επιστημονική Υποστήριξη πάνω σε θέματα διατροφής ζώων, καθώς όλοι οι επιστημονικοί συνεργάτες της εταιρίας μας που επισκέπτονται τους κατά τόπους συνεργάτες μας είναι Γεωπόνοι-Διατροφολόγοι -Επιστημονικοί Σύμβουλοι.